[F16_US]Term Project_405570238_陳薏安

做生涯規劃的原因 :

凡事不會都照著自己的規劃走,但是有規劃就不會沒目標。

一.近程規劃 :
    1.大一大二 :
      (1)嘗試不同類型的打工,累積經驗
      (2)學好基礎課程
      (3)學一門外語
      (4)拓展人際關係
      (5)探索興趣
      (6)重拾英文基礎
二.中程規劃 :
    2.大三大四 :
      (1)選擇和資訊相關的打工機會
      (2)產業實習
      (3)外語檢定考試
      (4)考慮是否讀研究所
三.遠程規劃 :
   3.畢業後 :
      (1)研究所 :
            a.國內進修
            b.出國進修
      (2)直接進入職場
      (3)加強外語能力
      (4)考取證照