XML 文件型態定義

DTD是XML最早的schema format,承襲自SGML

 

DTD                    v.s            XML   Schema

non-XML syntax                    XML syntax

描述能力較差                            描述能力較強

使用較簡單                               規格複雜