[POST1] 401226140 資工碩一 謝孟陽 占卜心得

最近出很多新的3C產品

從之前姊姊的東西接手後

一直很想汰換

因此其實換與不換都可以,畢竟東西還沒有壞

但是還是很心動

因此想補一卦有個指引

 

 

第六十二卦 雷山小過
第四爻變

小過:亨,利貞,可小事,不可大事。飛鳥遺之音,不宜上宜下,大
          吉。

彖曰:小過,小者過而亨也。 過以利貞,與時行也。 柔得中,是以小事
      吉也。 剛失位而不中,是以不可大事也。 有飛鳥之象焉,有飛鳥
      遺之音,不宜上宜下,大吉﹔上逆而下順也。

九四:無咎,弗過遇之。 往厲必戒,勿用永貞。
  象曰:弗過遇之,位不當也。 往厲必戒,終不可長也。

 

個人解釋是
如果不是什麼壞事,就可以衝了,但是小心買東西時的問題,或是買這東西可能會對自己造成的改變,九四陽爻處於陰位,像人處境不利,但是如果我是明知故犯,則會加速自取滅亡
 

參考下面網站後
得知可能是因為我犯過某些過錯,導致我無法順利購買,但是還須在忍耐一些時間
跟買賣有關係則是小東西可以,但是貴的東西則不適合購買
 

http://www.ai5429.com/17/8x/00062.htm

 

這東西我考慮很久
但是還遲遲還沒決定
從去年考慮自今
已經錯過去年特賣的優惠
今年的特價又已經玩售
現在雖然還可以買到
但是很怕會遇到之前買背包的狀況
等到最後不再降價就絕版了...


其他參考網站

http://www.lnka.tw/html/topic/4187_3.html