peter7465 的部落格

[S19專題] 易經手相看健康 407226178 陳仕杰

掌中八卦分別是:乾卦、坤卦、坎卦、離卦、震卦、巽卦、艮卦、兌卦;(掌心為明堂)

 

八卦九宮非常重要,每一宮的厚薄和紋理,對於當事人的性格、健康、愛情、婚姻、子息等運程甚為重要。如果把手相的內容分為主次,則手掌八卦宮位為要基,掌紋等內容則是在這個根基之上的建築物。

九宮八卦

巽位——代表肝膽功能。

丘高聳,色粉紅,示肝膽功能良好。

紋路散亂,皮粗,示肝膽功能有病變。

出現方形紋,示肝膽解毒能力降低,

巽位出現不規則環形紋,示脂肪肝。

離位——為心臟所主。

[S19_IChing]Post#1 資工碩一 407226178 陳仕杰

問題:

對某件事的決定是不是好的

 

數字掛:

310%8=6 坎

 

414%8=6 坎

 

703%6=1 初六 習坎

 

解卦:

習坎,有孚,維心亨,行有尚。

《彖》曰:習坎,重險也。水流而不盈,行險而不失其信。維心亨,乃以剛中也;行有尚,往有功也。天險不可升也,地險山川丘陵也,王公設險以守其國,險之時用大矣哉。

《象》曰:水洊至,習坎。君子以常德行,習教事。

雙重的牢坎,有誠信,維持內心的亨通,行為得到獎賞。

內外都是坎陷,前後上下都是危險,能夠求亨通者,只有內心的改變,所以說「維心亨」。意謂坎卦的亨通並非實質意義的亨通。

總體來說,遇到坎卦雖然不能大吉,內外都是坎險,但只要保持樂觀的態度,誠心為善,還是能夠小有收獲的。